Zorg

Personeelsplanning in de Zorg vraagt om een mensgerichte, maar ook taakgerichte aanpak

Zorg

De Zorg is onlosmakelijk verbonden met personeelsplanning. Of het nu gaat om de thuiszorg, ziekenhuizen, gehandicaptenzorg of bijvoorbeeld de ouderenzorg, de personeelsplanning geeft sturing aan het primaire proces.

De Zorg in Nederland is onderwerp van gesprek. In alle verkiezingen, en vrijwel elke dag op televisie, is er aandacht voor het veranderende zorglandschap in Nederland. We worden ouder, de zorg wordt duurder en complexer, Nederland vergrijst. Dit perspectief wordt doorkruist door zaken als flexibel werken, arbeidstijdenwet (ATW) en een streven om kosten te beheersen dan wel te reduceren. Personeelsplanning in de Zorg vraagt dan ook een mensgerichte, maar ook taakgerichte aanpak waarbij er constant rekening gehouden dient te worden met de cliënt/patiënt. “Heb ik genoeg tijd voor om goed zorg te verlenen voor deze meneer/mevrouw?” of “Hoeveel gezichten verschijnen er wekelijks hier aan het bed” zijn vragen die we hier regelmatig voorbij zien komen.

Integraal capaciteitsmanagement

Hoge werkdruk wordt vaak als een feit gesteld en de oplossing is meer geld naar de zorg. Maar is dat ook zo? Er zijn vaak grote problemen om bezetting op orde te houden en de opleidingen voor verplegend personeel voorziet niet in het aantal te vervullen vacatures, ook niet op de lange termijn. Natuurlijk zijn zij-instromers een optie, maar vindt maar eens mensen het juiste (zorg)profiel. Maar op een ander vlak valt er ook nog iets te winnen.

Juist een goede afstemming van capaciteit kan bijdragen aan:

  • vermindering van de ervaren werkdruk
  • betere en gezondere roosters
  • optimale inzet van resources
  • een goede verdeling van werkdruk
  • een goede werk/privé balans.

Medewerkers die beter beschikbaar zijn, dragen bij aan het herstel van de patiënt. Werkdrukbeleving zal ook verbeteren, minder hollen en stilstaan levert een betere werkbalans op voor de medewerkers. Werkdruk is niet alleen vervelend en ongezond voor (denk aan burn out), maar ook voor de patiënt en zijn beleving. Die moet immers langer wachten. Drukte van de verpleging of arts is ook zichtbaar bij patiënt. Ook is meer werkdruk meer verzuim en hierdoor zijn meer medewerkers nodig. De kosten van instromers, onboarding, opleiding, etc. lopen op ten opzichte van een stabiele workforce.

Wij kunnen een bijdrage leveren

Door het inrichten van integraal capaciteitsmanagement op tactisch en operationeel niveau in de zorg met een van onze professionals.

Dit kan op verschillende vlakken:

  • projectmanagement
  • consultancy traject
  • interim management
  • interim personeelsplanners

Zorg en Capaciteitsplanning

Capaciteitsplanning in de zorg is een belangrijk onderdeel van een goede besturing van de zorgorganisatie. Iedere zorgorganisatie zou het periodiek opstellen van benodigde formatie (lees: capaciteitsplan) door een capaciteitsmanager moeten borgen in de organisatie als deel van de doelstellingen. Behalve dat een capaciteitsplan inzicht geeft in uitval en beschikbare capaciteit, kunnen organisaties in de zorg deze gegevens gebruiken om het volledige proces in te richten. Dit is een belangrijk onderdeel van capaciteitsmanagement in de zorg. Een capaciteitsplan in de zorg helpt om beleid te vertalen naar doelstellingen en om sturen op de gegevens. Ook voor kleine teams, zoals in de zorg.

Spril en de Zorg

Spril is actief op diverse terreinen in de gezondheidszorg. Of dit nu de VVT is met haar verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg, of ziekenhuizen, GGZ, of gehandicaptenzorg: Voldoende gekwalificeerde mensen inzetten op de juiste momenten bij de cliënt waarbij we letten op de gezondheid van onze eigen medewerkers maar ook de naleving van de ATW. Dat is de uitdaging bij planning in de Zorg.

Bekijk onze dienstverlening

Tevreden klanten