Assessments

Workforce Management Assessment

Bewust en onbewust stelt men zich wel eens de vraag of de huidige functie wel passend is, hoe taakvolwassen we zijn en waar de ontwikkel-mogelijkheden liggen om deze taakvolwassenheid te verkrijgen of te vergroten. Om hier antwoord op te geven bieden wij een uniek assessment!

Voor wie?

  • Uw workforce management- of personeelsplanningsmedewerker(s)
  • Huidige of toekomstige sollicitanten

Inhoud

Het assessment bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Een interview gericht op de inhoudelijke vakkennis, inzicht en vaardigheden
  • Een vakinhoudelijke test
  • Een Big Fifty persoonlijkheidstest

Assessment traject

De betrouwbaarheid die het assessment geeft wordt bepaald door de verscheidende modules die de kandidaat doorloopt. Om een scherp beeld te krijgen en de kans op mismatch te minimaliseren maken we gebruik van een vijftal onderdelen :

  • Big Fifty persoonlijkheidstest;
  • Workforce Management vakinhoudelijke vragenlijsten;
  • Een Workforce Management interview;
  • Een Big Fifty interview.

Vakinhoudelijke deel

In dit assessment wordt de vakinhoudelijke kwaliteit van een medewerker getoetst. Hiertoe gebruiken wij uitgebreide vragenlijsten. Per processtap zal langs een vijf-punten schaal inzichtelijk gemaakt worden in welke mate de kandidaat de materie beheerst. In het gesprek wordt getoetst hoe taakvolwassen de kandidaat is voor de functie. Aan de hand van een gestructureerd interview zal worden doorgevraagd op de aanwezigheid en zichtbaarheid van inzicht en vaardigheden. Het voordeel hiervan is dat per onderdeel de taakvolwassenheid in kaart wordt gebracht, waardoor er maatwerkoplossingen kunnen worden geboden om in één of meerdere gebieden de taakvolwassenheid te vergroten.

Wat is de Big Fifty persoonlijkheidstest?

150 vragen, omgezet in 25 factoren met omzetting naar (een selectie van) 50 competenties. In deze test zetten we het persoonlijkheidsprofiel om naar competenties en een indicatie van de mate waarin de kandidaat deze competenties verder kan ontwikkelen.

Eindresultaat: een persoonlijk rapport

Een persoonlijk rapport met daarin een weergave van de bevindingen en concrete scores op de vakvolwassenheid. De conclusies die in deze rapportage worden getrokken over de kwaliteiten en ontwikkelingspunten van de deelnemer, zijn gebaseerd op de samenhang van de afzonderlijke resultaten en uitkomsten.

Duur en planning

Het vakinhoudelijk assessment vindt plaats op locatie van de opdrachtgever of wordt volledig online afgenomen. Het assessment duurt ongeveer 4 uur per deelnemer.

Hoe presteert jouw WFM'er