Assessments

Workforce Management Assessment

Bewust en onbewust stelt men zich wel eens de vraag of de huidige functie wel passend is, hoe taakvolwassen we zijn en waar de ontwikkel-mogelijkheden liggen om deze taakvolwassenheid te verkrijgen of te vergroten. Om hier antwoord op te geven bieden wij een uniek assessment!

Voor wie?

  • Uw workforce management- of personeelsplanningsmedewerker(s)
  • Huidige of toekomstige sollicitanten

Inhoud

Het assessment bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Big Fifty persoonlijkheidstest
  • Een vakinhoudelijk interview
  • Workforce Management kennistoets

Assessment traject

De betrouwbaarheid die het assessment geeft wordt bepaald door de verscheidende modules die de kandidaat doorloopt. Om een scherp beeld te krijgen en de kans op mismatch te minimaliseren maken we gebruik van een drietal onderdelen:

  • Big Fifty persoonlijkheidstest;
  • Een Big Fifty interview;
  • Workforce Management kennistoets.

Vakinhoudelijke deel

In dit onderdeel wordt de vakinhoudelijke kwaliteit van een deelnemer getoetst. Dit wordt gedaan met behulp van een aantal vakinhoudelijke vragen, stellingen en rekenopgaven. Per WFM processtap zal langs een vijf-punten schaal inzichtelijk gemaakt worden in welke mate de deelnemer de materie beheerst. Het voordeel hiervan is dat per onderdeel de taakvolwassenheid in kaart wordt gebracht. Daardoor kunnen maatwerkoplossingen worden geboden om op één of meerdere gebieden de taakvolwassenheid te vergroten. De mogelijkheid bestaat om modulaire keuzes te maken in de processtappen welke getoetst dienen te worden.

Wat is de Big Fifty persoonlijkheidstest?

150 vragen, omgezet in 25 factoren met omzetting naar (een selectie van) 50 competenties. In deze test zetten we het persoonlijkheidsprofiel om naar competenties en een indicatie van de mate waarin de kandidaat deze competenties verder kan ontwikkelen.

Eindresultaat: een persoonlijk rapport

Een persoonlijk rapport met daarin een weergave van de bevindingen en concrete scores op de vakvolwassenheid. De conclusies die in het adviesrapport worden getrokken over de kwaliteiten en ontwikkelingspunten van de deelnemer, zijn gebaseerd op de samenhang van de afzonderlijke resultaten en uitkomsten. Na een terugkoppelgesprek waarin de bevindingen worden besproken, wordt het persoonlijk rapport met de deelnemer gedeeld.

Duur en planning

Het vakinhoudelijk assessment vindt plaats op locatie van de opdrachtgever of wordt volledig online afgenomen. Het assessment duurt ongeveer 4 uur per deelnemer.

Hoe presteert jouw WFM'er