Tactische Opleiding Personeelsplanners

De Tactische Opleiding Personeelsplanners past bij iedere organisatie die aan Capaciteitsmanagement doet en planners in dienst heeft. De planner kan zich met deze opleiding verder ontwikkelen op het gebied van Capaciteitsmanagement en kan zo beter acteren op de vraagstukken rond Personeelsplanning. Het doel van deze training is dat ze de Planner voorziet van kennis en motivatie om vanuit tactisch perspectief de planning te kunnen onderhouden. Ook kan de Planner met de  gewonnen data de organisatie gevraagd en ongevraagd  voorzien van adviezen op het gebied van Capaciteitsmanagement.

 • 6 collegedagen.
 • € 2.250,- ex. btw (21% en inclusief literatuur)
 • Klanten beoordelen ons gemiddeld met een 9!

Download brochure
Academie

Inhoud Tactische Opleiding Personeelsplanners

 

Dag 1

Persoonlijk ontwikkelplan (POP) en persoonlijk actieplan (PAP)

Modellen Personeelsplanning en Capaciteitsmanagement

Organisatie- en plandoelstellingen

Dag 2

Inrichting planorganisatie

Capaciteitsplanning

Dag 3

Beleidskader ten behoeve van roosterbeheer

Kostenbewust plannen en besturen

Dag 4

Communicatie,  advies en gesprekstechnieken

Roostervormgevingproces

Dag 5

Prestatie- en normvergelijking

Wet- en regelgeving

Dag 6

Eindpresentaties


Voor uitvoerende personeelsplanners en leidinggevenden met een focus op Personeelsplanning

 • (Senior) Planners
 • Capaciteitsmanagers
 • Managers intern flexbureau
 • Managers planbureau

De training draagt bij aan het verder verdiepen van de kennis en vaardigheden van een capaciteitsmanagementorganisatie, en aan het uitbreiden van de volgende competenties:

 • Analytisch
 • Beluisteren
 • Flexibel
 • Klantgericht
 • Overtuigend


 • Focus op praktijk en opdrachten.
 • Trainingsdagen voor literatuur en theorie.
 • Veel praktijkgerichte opdrachten.
 • Training voorziet van kennis en motivatie om vanuit tactisch perspectief de planning te kunnen onderhouden. Met de gewonnen data kan de organisatie gevraagd en ongevraagd
 • voorzien worden van adviezen op het gebied van planning en besturing.
 • Draagt bij aan verantwoorde verbreding en verdieping van je vakkennis, relevante competenties en vaardigheden.
 • We werken aan het inzichtelijk maken van de IST situatie en onderbouwen de SOLL situatie.
 • We onderbouwen het overbruggen van IST naar SOLL met businesscases en adviezen.


Prijzen

€ 2.250,- ex. btw (21%)


Data & Locaties

23-3-2021


Vervolgdagen van deze reeks zijn op:
6-4-2021
20-4-2021
11-5-2021
25-5-2021
8-6-2021

 

Vanwege de coronabeperkingen worden al onze trainingen online gegeven.
Als deze beperkingen worden opgeheven gaan we weer in Almere trainen.
Microfoonstraat 5, 1322 BN