Post HBO Personeelsplanning

Post HBO personeelsplanning voor professionals in planning

Na het succes van de Post HBO voor het klantcontactcenter start de Spril Academie in oktober 2020 met een nieuwe Post HBO opleiding: de Post HBO voor Personeelsplanning.

In dit vakgebied hebben wij de afgelopen jaren veel expertise en ervaring opgebouwd en wij verwachten dat deze opleiding een waardevolle toevoeging is voor de mensen die werkzaam zijn in het vakgebied personeelsplanning.

De opleiding is praktijkgericht met een duidelijk theoretisch fundament. De werkpraktijk neemt een centrale plaats in, maar er is ook ruimschoots aandacht voor de theoretische onderbouwing. De theorie- en praktijklessen, cases en literatuur sluiten aan op de recente ontwikkelingen in het vakgebied.

In de opleiding gaan we diep op de vakinhoud in: een optimaal ingerichte capaciteitsmanagement-organisatie door het efficiënt en effectief aansturen van de medewerkers van de planorganisatie. Daarnaast besteden we aandacht aan competentieontwikkeling en het vergroten van relevante vaardigheden.

  • 17 collegedagen.
  • Studielast bedraagt circa 450 uur, 16 EC (European Credit/studiepunt)
  • € 6.500,- ex. btw (21% en exclusief literatuur)
  • Klanten beoordelen ons gemiddeld met een 9!

Download brochure

Wat kun je na deze opleiding?

  • Je kunt de volledige capaciteitsplannings-cyclus uitvoeren, beoordelen en optimaliseren;
  • Je kunt de organisatie gefundeerd adviseren over verschillende capaciteitsscenario’s en de (financiële) gevolgen daarvan aangeven;
  • Je kunt vanuit het capaciteitsmanagement-perspectief afdelingen begeleiden bij onderzoeken en voorstellen, die zullen leiden tot verbeteringen van de kwantitatieve resultaten.

Wat weet je na deze opleiding?

  • Hoe je de efficiency van de planorganisatie (systeeminrichting en operationeel) kunt optimaliseren en daarmee te vergroten;
  • Hoe je een positieve bijdrage kunt leveren aan de medewerkerstevredenheid door onder andere het toepassen van verschillende roostertechnieken en beschikbaarheidsregelingen;
  • Hoe je de beschikbaarheid van de workforce kunt optimaliseren en daarmee de klanttevredenheid positief kan beïnvloeden.

nhoud Post HBO personeelsplanning

Inhoud opleiding Post HBO Personeelsplanning

In de opleiding neemt de werkpraktijk een centrale plaats in, maar is er ook ruimschoots aandacht voor de theoretisch onderbouwing. Je leert alle stappen uit de capaciteitsplanning-cyclus in context te plaatsen en uit te voeren. Daarnaast gaan we aan de slag met de competenties die onmisbaar zijn voor een specialist/capaciteitsmanager om de organisatie goed te ondersteunen en adviseren, zoals presenteren, samenwerken en adviseren. Tot slot besteden we aandacht aan relevante kennis en vaardigheden op het gebied van onder andere relevante software, Excel toepassingen en leiderschap. De opleiding wordt afgesloten met twee praktijkopdrachten, een theorietoets en een eindopdracht.

Post HBO WFM logo

Diploma

De Post HBO Personeelsplanning is geaccrediteerd door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION). Voor alle studenten die starten in oktober 2020 betekend dit dat afgestudeerden een officieel erkend diploma zullen ontvangen na afronding en dat ze zullen worden bijgeschreven in het  register van afgestudeerden.

Overzicht colleges per blok

Blok 1  – Introductie Personeelsplanning 

College 1 Introductie college
College 2 Basisbeginselen van personeelsplanning

          Blok 2 – Strategische personeelsplanning 

College 3 Strategische personeelsplanning
College 4 Forecasting 1
College 5 Poolmanagement
College 6 Budgettering
College 7 Toekomstige ontwikkelingen en innovatie personeelsplanning
College 8 Uitleg en werkcollege praktijkopdracht 1

Blok 3 – Tactische Personeelsplanning, Presenteren en Projectmanagement

College 9 Forecasting 2
College 10 Capaciteitsmanagement 1
College 11 Capaciteitsmanagement 2
College 12 Modellen en methoden(zorg)logistiek
College 13 Presentaties Praktijkopdracht 1
College 14 Uitleg en werkcollege praktijkopdracht 2
College 15 Projectmanagement
College 16 Presenteren 1
College 17 Roosterplanning
College 18 Presenteren 2
College 19 Presenteren praktijkopdracht 2
College 20 Zelfroosteren

        Blok 4 – Operationele personeelsplanning; Gespreksvaardigheden, Leiderschap en Verandermanagement 

College 21 Arbo en Arbeidstijdenwet
College 22 Het schrijven van een verbeterplan
College 23 Roostering
College 24 Software – Plansystemen
College 25 Verbeterplan: presentatie onderzoeksvragen
College 26 Adviseren en gespreksvaardigheden 1
College 27 Dagsturing en realisatie
College 28 Adviseren en gespreksvaardigheden 2
College 29 Reporting en analyse
College 30 Leiderschap en leiderschapsstijlen
College 31 Begeleiden van veranderprocessen
College 32 Toetsing theorie
College 33 Verbeterplan: eindpresentatie 1
College 34 Verbeterplan: eindpresentatie 2


Studielast en planning

De opleiding bestaat uit 34 colleges die elk een dagdeel duren. De colleges zijn verdeeld over 17 collegedagen
en hebben vanuit het perspectief van de WFM-cyclus en – gecombineerd met de eindopdracht, een logische
opbouw.

Startdata van nieuwe klassen publiceren we op onze website.
De totale studielast bedraagt circa 450 uur, 16 EC (European Credit/studiepunten). Dit komt overeen met een
gemiddelde studielast van ongeveer 12 uur per week. Van de 16 EC worden er ruim 4 besteed aan het uitwerken
van de eindopdracht: een verbeterplan voor een bestaande organisatie, bij voorkeur die waar u werkzaam bent.


Docenten

De kerndocenten zijn allen expert in het vakgebied van personeelsplanning. Zij kennen en beheersen alle elementen van de capaciteitsplanning-cyclus en hebben hier praktische invulling aan gegeven gedurende hun loopbaan.
Ook hebben ze ruime ervaring in het geven van trainingen en het opleiden en coachen van medewerkers.
Tot slot hebben ze veel praktijkervaring opgedaan op managementniveau en in leidinggeven en ze hebben veranderprocessen begeleid.
Een aantal colleges wordt door gastdocenten gegeven. We selecteren deze gastdocenten op basis van hun expertise in een bepaald vakgebied.


Prijzen

€ 6.500,- ex. btw (21%)


Data & Locaties

25-03-2021 Start van de Post HBO Personeelsplanning opleiding 2021 (klas 1)


Vervolgdagen van deze reeks zijn op:
08-04-2021
22-04-2021
20-05-2021
03-06-2021
17-06-2021
01-07-2021
09-09-2021
23-09-2021
07-10-2021
21-10-2021
04-11-2021
18-11-2021
02-12-2021
16-12-2021
13-01-2022
27-01-2022 (H)

 

Vanwege de coronabeperkingen worden al onze trainingen online gegeven.
Als deze beperkingen worden opgeheven gaan we weer in Almere trainen.
Microfoonstraat 5, 1322 BN