Leek, 12 november 2020 – Spril is opnieuw Great Place to Work Certified!

GPTW Spril

Great Place to Work Nederland onderzoekt de mate van vertrouwen, trots en plezier binnen organisaties. Op basis van de resultaten van het medewerkersonderzoek en de analyse van de organisatiecultuur wordt gekeken of er is voldaan aan de criteria voor goed werkgeverschap. Alleen organisaties die op beide onderdelen de vereiste scores behalen mogen direct de titel Great Place to Work Certified dragen.

Op basis van deze erkenning komen wij tevens in aanmerking voor een plek bij de Top 10 Best Workplaces in onze categorie Best Small Workplaces. Deze aangepaste vorm (sinds juli 2018) van de lijst van Best Workplaces wordt eind maart 2021 bekendgemaakt tijdens het Best Workplaces event.

Over Spril

Spril is een advies- en detacheringsbureau in het vakgebied van Workforcemanagement en Personeelsplanning. Wij detacheren, adviseren, werven, selecteren en leiden mensen op in dit vakgebied. Dit doen we in diverse branches in Nederland. Hiermee helpen we onze klanten om hun personeelsplanningsproces te optimaliseren en dit doen we op een onderscheidende en herkenbare wijze voor klanten. Hoe we dat doen laat zich goed vangen in kernwoorden als “snel”, “persoonlijk”, en “met bravoure”. Dit zien onze klanten en herkennen daarmee dat we een betrouwbare en prettige business partner voor hen zijn.

GPTW resultaten

Edwin van der Hilst, algemeen directeur Spril

“Wie een glimlach geeft, krijgt er een terug. Het is onze overtuiging dat medewerkers die goed in hun vel zitten, dit uitdragen en uitstralen bij onze klanten. Dit is een belangrijke randvoorwaarde voor ons succes. Wij zijn ontzettend trots dat onze manier van werken en de wijze waarop wij ons werkgeverschap hebben ingericht voor onze medewerkers, gezien wordt door de organisatie van GPTW. Maar bovenal was ik persoonlijk ontzettend trots op de uitkomsten van het medewerker onderzoek. Ons rapportcijfer is een 9,3 (!) Dit vertrouwen, wat onze medewerkers ons hier mee geven is de basis voor onze groei en bevestigt mij dat onze nuchtere, toegankelijke en persoonlijke aanpak ook op die manier ervaren wordt. Helemaal fantastisch is het dat we op vrijwel alle gescoorde elementen nog verder gegroeid zijn ten opzichte van vorig jaar.”

Dirk Hoeijmans, operationeel directeur Spril

“Een prachtige uitkomst van het onderzoek, wat mij betreft. Ondanks de verandering naar een meer online werkomgeving, scoort Spril heel hoog op kameraadschap en betrokkenheid. Ondanks de moeilijke periode van werken vanuit huis, zijn we als collega’s bij elkaar gebleven en is de saamhorigheid onderling versterkt. Een mooi voorbeeld van een waardevol genootschap.

Ook hebben we in deze periode een maatschappelijke bijdrage kunnen leveren aan de zorg in Nederland. We hebben ons werkgebied kunnen verbreden door onze dienstverlening aan te bieden aan die branches die het zo hard nodig hebben. De diverse ziekenhuizen die overspoeld werden met patiënten en te maken kregen met zieke medewerkers hebben wij kunnen ondersteunen. Dat geeft een gevoel van trots.

Bij Spril wordt er gestreefd naar een hoge mate van een gezonde werk/privé balans. Zo zijn er besluiten genomen ten aanzien van overwerken, is het thuiswerken gefaciliteerd en streven we altijd naar zo min mogelijke (lange) reisbewegingen. Zo is deze score met 15% toegenomen. Dat is enorm mooie groei. Waar ik persoonlijk ook trots op ben: we behaalden de hoogste score (100%) op het eerlijk behandelen van collega´s, ongeacht leeftijd, geslacht, geaardheid etc.”

Wat houd Great Place To Work in?

Great Place to Work is de internationale partner in het traject van onderzoek, ontwikkeling en erkenning van goed werkgeverschap. Hun missie is “Bijdragen aan een betere wereld door vertrouwen, trots en plezier binnen organisaties te vergroten”. Een Great Place to Work-traject biedt organisaties een duurzame ontwikkeltool om inzicht te krijgen in het verbeterpotentieel op basis van medewerkersinput en om de organisatiecultuur te verbeteren.

Via erkenning van goed werkgeverschap streeft Great Place to Work Nederland ernaar om organisaties te stimuleren hun mensen op de eerste plek te zetten en daarmee om nog meer mensen de kans te geven om te kunnen werken bij een geweldige werkgever.

Pagina delen: