Z – Spril Alfabet

Zelforganisering

Zelforganisatie zorgt ervoor dat medewerkers binnen de organisatie meer ruimte krijgen in de uitvoering van hun taken. Hierdoor ontstaat eigenaarschap en meer betrokkenheid vanuit medewerkersperspectief.

 

Zelfroosteren

Zelfroosteren is het zelfstandig bepalen van de verdeling van iemands werkuren aan de hand van een schema (rooster). Hierbij krijgen de medewerkers in meer of mindere mate invloed op hun eigen inzetbaarheid. Vaak wordt er een vorm van “mee”-roosteren gecreĆ«erd waarbij de kaders vooraf bepaald worden door bijvoorbeeld het Workforce Managementteam of de afdeling personeelsplanning. Zelfroosteren kent vele vormen en gradaties van medezeggenschap.

>> Lees ook: “Wat is zelfroosteren? Waarom willen we zo graag zelfroosteren? En welke vormen worden er zoal gebruikt?”

 

Zorgverlof

Verlof dat een werknemer kan opnemen om zorg te verlenen voor een thuiswonend ziek (pleeg)kind, partner of een naast familielid. Voorwaarde is dat de medewerker de enige is de zieke op dat moment kan verzorgen en, bij een partner of kind, is ingeschreven op hetzelfde adres.

Zvw

De Zorgverzekeringswet (Zvw) is een wet die de verplichte basisverzekering regelt voor verzekerden.

 

ZZP-tool

Met een ZZP-tool kan een Tactisch planner of teamleider zelf berekenen wat de impact is op de beschikbare uren in het geval er een ZZP verhoging of verlaging plaatsvindt.

 

ZZP (zorg)

Zorg Zwaarte Pakket: de toekenning van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) aan een zorgvrager, om aanspraak te maken op de in de ZZP beschreven zorgproducten. Deze toekenning heeft een zorginstelling nodig om de geleverde zorg te declareren bij het Zorgkantoor, die de AWBZ gelden beheert. In een ZZP staat een bandbreedte aan uren en het maximale tarief per product gedefinieerd.

 

< Terug ‘W’

Pagina delen: