Post HBO Workforce Management

De Post HBO Workforce Management voor het Klantcontactcenter” van Spril, is een Registeropleiding die bijdraagt aan verantwoorde verbreding en verdieping van je vakkennis en relevante competenties en vaardigheden. De opleiding is gericht op het optimaliseren van je beroeps- en functie-uitoefening en maakt van jou een “complete WFM-er”. Allround, praktijkgericht, met een duidelijk theoretisch fundament. Deze opleiding is uniek in Nederland! Na het succesvol afronden ontvang je het officiële diploma van de Stichting Post-HBO Nederland en mag jij je gediplomeerd en geregistreerd WFM-er noemen.

Post HBO Workforce Management

Inhoud opleiding Post HBO Workforce Management

In de opleiding neemt de werkpraktijk een centrale plaats in, maar is er ook ruimschoots aandacht voor de theoretisch onderbouwing. Je leert alle stappen uit de WFM-cyclus in context te plaatsen en uit te voeren. Daarnaast gaan we aan de slag met de competenties die onmisbaar zijn voor een WFM-er om de organisatie goed te ondersteunen en adviseren, zoals presenteren, samenwerken en adviseren. Tot slot besteden we aandacht aan relevante kennis en vaardigheden op het gebied van onder andere WFM-systemen, Excel toepassingen, leiderschap en backofficebesturing. De opleiding wordt afgesloten met twee praktijkopdrachten, een theorietoets en een eindopdracht.

Beroepsprofiel

Kennis & kunde

Kennis en beheersing van de kernprocessen van de WFM-cyclus:

 • Forecasting;
 • Capaciteitsmanagement;
 • Roostering;
 • Trafficmanagement.

Kennis van:

 • Verschillende communicatiestijlen;
 • Verschillende leiderschapsstijlen;
 • De relatie tussen Workforcemanagement en budgetten;
 • De meest gebruikte WFM- systemen van dit moment;
 • Backofficebesturing;
 • Besturingsmethodieken voor klantcontact.

Vaardigheden

 • Relevante Officetoepassingen, met name specifieke Excelonderdelen;
 • Presenteren;
 • Projectmatig werken.

Competenties

 • Analytisch;
 • Beluisterend;
 • Flexibel;
 • Klantgericht;
 • Overtuigend.

Doel opleiding Post HBO Workforce Management

Na ontvangst van je diploma kun je een goed onderbouwd capaciteitsadvies (op korte, middellange en lange termijn) voor een organisatie maken en dit overtuigend presenteren via scenario’s, met behulp van de juiste argumenten, waarbij alle stakeholders hun belang terugzien. Daarnaast ben je in staat om de volledige Workforce management-cyclus operationeel uit te voeren, te beoordelen en te optimaliseren. Ook weet je hoe je een leidende rol kan nemen in verandertrajecten.

Studielast

 • De opleiding bestaat uit 26 colleges die elk een dagdeel duren, verdeeld over 15 collegedagen.
 • Het aantal contacturen is 124 uur. Deze uren worden besteed aan colleges, de begeleiding van de uitvoering van praktijkopdrachten en eindopdracht, studievoortgangsgesprekken, een bedrijfsbezoek en individuele begeleiding en/of coaching.
 • De totale studielast bedraagt circa 450 uur, 16 EC (European Credit/studiepunt) Dit komt overeen met een gemiddelde studielast van ongeveer 12 uur per week.
 • Op dit moment kun je voor € 6.500,- ex BTW (21%) deelnemen. Dit is exclusief de aanschaf van benodigde literatuur.

Aanmelden: Post HBO WFM

Pagina delen: