Door capaciteitsmanagement grip op de grootste kostenpost van iedere zorgorganisatie

Bij Spril geloven we dat een goed ingerichte planorganisatie een significante bijdrage kan leveren aan uw onderneming. Wij kunnen u helpen om het verbeterpotentieel van uw planorganisatie boven water te brengen, wij gaan samen met u op zoek naar hoe uw organisatie klaar te stomen is voor de  voor de toekomst met een robuuste integraal capaciteitsmanagement. Zie hieronder voor een greep uit de mogelijkheden:

  • Inzicht in uitval gedurende het jaar
  • De mogelijkheid om uw werkaanbod te flexibiliseren
  • De mogelijkheid om op uitval te sturen
  • Inzicht in de beschikbaarheid per medewerker
  • Het werkaanbod op functieniveau en op weekbasis
  • De bruto en netto beschikbare arbeidscapaciteit
  • Zelforganisatie van medewerkers en teams

Zorg en Welzijn staat al jaren onder druk

Niet alleen stijgen voor de burger ieder jaar de kosten, er is ook veel nieuws over kwaliteit van de zorg en de werkdruk in de branche. Voor iedere zorgorganisatie is het zaak dat ze vorm moet geven aan het opstellen van de benodigde formatie. Maar juist ook over de te verwachten zorgvraag, bruto formatie, de flexibele schil (intern en extern), beleid omtrent de contractenmix behoort hiertoe, maar is niet altijd vanzelfsprekend.

  • Vacatures voor patiëntgebonden personeel nemen toe en 40% blijkt moeilijk vervulbaar in de VVT en in het algemeen is het aantrekken van personeel een knelpunt
  • De capaciteit in de intramurale zorg neemt jaar op jaar gestaag af, terwijl de druk op de extramurale zorg explosief toeneemt.
  • In 2016 en 2017 zien we dat ziekteverzuim en werkdruk verder stijgen in een van de grootste sectoren in Nederland gemeten naar het aantal banen

In 2016 schreven organisaties in de VVT sector rode cijfers. Dit kwam onder meer door stijgende personeelskosten. De totale personeelskosten maken tot 75% uit van de totale kosten van bijvoorbeeld een VVT organisatie.

Pagina delen: